Gdje sam :
nekretnine.net » članci » Ulazna vrata
 


Ulazna vrata


Ulazna vrata u kuću ili stan ostavljaju prvi dojam o prostoru u koji se ulazi.

Osim važnosti vizualnog dojma, izuzetno je važna dimenzija vrata u odnosu na kompletno pročelje kao i svijetla dimenzija vrata, koja osigurava nesmetan, komotan ulaz u stambeni prostor.

Ulazna vrata mogu biti jednokrilna, dvokrilna, kombinacija fiksnog i zaokretnog krila, protuprovalna ili obična, sačinjena od drveta, metala, plastike ili u kombinaciji više materijala. Različiti su kriteriji po kojima ćete odabrati željena vrata za vaš dom, ali njihovo značenje nikako ne treba zanemariti u odnosu na druge sastavne elemente, koji čine interijer i eksterijer doma.

Ulazna vrata

Ovisno o odabranom materijalu za vanjska vrata, doći će do većih ili manjih deformacija zbog njihove izloženosti vanjskim utjecajima. Naime, klimatski uvjeti dovode do promjena dimenzija materijala. Važno je znati da se drveni proizvodi rastežu pod utjecajem vlažnosti, a metalni i plastični mijenjaju oblik kroz različite deformacije pod utjecajem visokih i niskih temperatura.

Ukoliko se vrata izvode od različitih materijala, pod utjecajem vlage i temperature svaki će „raditi“ na svoj način što će uzrokovati deformaciju. Veća razlika u temperaturi i vlažnosti zraka s unutarnje i vanjske strane vrata, uzrokovat će veće opterećenje na krilo vrata. No, ovakva opterećenja će se javiti i na vratima izrađenim od jednog materijala. Ulazna vrata odijeljuju tople unutarnje prostore od vanjskih hladnih te je ovakve deformacije nemoguće izbjeći. No odabirom provjerenog izvođača, koji je usavršio tehnologiju proizvodnje i koristi odgovarajuću konstrukciju za vrata, ovakve deformacije će se zadržati u prihvatljivim granicama te ćete dobiti i garanciju za njihovu kvalitetu na određeni broj godina.

Ulazna vrata

Bitno svojstvo ulaznih vrata je protupožarna otpornost. Pri gradnji stambenih objekata je ona često uvjetovana potrebnim brojem minuta požarne otpornosti, minimalno 30 minuta, ali je ugradnja ovakvih vrata preporučljiva i za one objekte koji nisu uvjetovani kroz pravila zaštite od požara. Osim požarne otpornosti, bitna značajka vrata je i zvučna otpornost, koju trebate definirati s proizvođačem vrata, ukoliko ih proizvode specijalno prema vašim potrebama. Jačina zvučne otpornosti, koja se mjeri u dB, ovisit će o položaju vašeg doma u odnosu na javne prometnice ili druge izvore buke. Vrata sa zvučnom izolacijom od 35dB će zadovoljiti većinu domova.

Ulazna vrata

Protuprovalna vrata osigurat će bolju zaštitu doma od običnih. Pri tome je potrebno obratiti pozornost na cijenu protuprovalnih vrata, jer preniska cijena ne može garantirati potrebnu kvalitetu ovakvih vrata. Protuprovalna vrata se često izvode i kao protupožarna sa zadovoljavajućom jačinom zvučne izolacije. Ovako izvedena vrata će imati veću cijenu, ali će zadovoljiti u potpunosti sve funkcije ulaznih vrata.

Osim ovih kriterija, prilikom odabira ulaznih vrata analizirajte namjenu objekta, (stambena ili stambeno – poslovna), način grijanja, koji može utjecati na jačinu deformacije vrata, vlažnost zraka, koja se javlja u interijeru i eksterijeru te ovisi o klimatskom podneblju objekta te eventualne zahtjeve povećane mehaničke otpornosti.

Ulazna vrata

Za pravilno funkcioniranje i trajnost vanjskih vrata, izuzetno je važna njihova pravilna ugradnja. Vrata je izuzetno važno montirati prema uputama proizvođača, koje ćete dobiti s isporučenim vratima, a poseban je naglasak na temperaturne uvjete u kojima se ugrađuju, način postavljanja PU pjene za prihvat vrata, koju je važno nanijeti po cijelom otvoru između okvira vrata i zidnog otvora, posebne detalje prilikom ugradnje protupožarnih vrata, pravilno postavljanje podnog zatvarača, koji ne smije kliziti po podu, itd..

Odabir ulaznih vrata je vrlo kompleksan, jer osim samog dizajna, koji se treba uklopiti u način oblikovanja cijelog objekta, trebaju biti zadovoljeni i svi ostali važni nabrojani kriteriji. Za njihov odabir osigurajte dovoljno vremena kako biste na kraju bili zadovoljni konačnim rezultatom!

Ulazna vrata

izvor: interijernet.hr
logo


Gdje sam :
nekretnine.net » članci » Ulazna vrata