Pravnik savjetuje!
Dragi korisnici,

ako imate problema ili nedoumica vezanih uz poslovanje nekretninama, pretražite našu arhivu pitanja i odgovora. Imate mogućnost upisa ključne
riječi u tražilicu ili pretragu po pojmu.

Nadamo se da ćete pronaći ono što tražite.

Najčešći problem koji se javlja prilikom kupovine nekretnine je nedostatak "čistih papira"...

Nakon očeve smrti 90-ih godina naslijedio sam 1/4 kuće, moja majka ostale 3/4, mi smo jedini vlasnici. Zajedno s nama u kući, već 3 godine, živi i moja buduća žena koja ondje nije prijavljena, a biti će nakon udaje. S majkom dijelimo kupaonu i kuhinju, mi plaćamo režije. Nismo u dobrim odnosima, ponaša se kao tiranin. Ona sada prijeti da će pozvati policiju i izbaciti iz kuće moju buduću ženu s razlogom da ondje nije prijavljena (prijavljena je na adresi 5 km dalje). Je li to u njenoj moći!? Pošto sam i ja vlasnik 1/4, ona je i na mom posjedu, zar ne? Zabranila nam je korištenje kuhinje i naredila da ne smijemo koristiti njezine stvari, smijemo se koristiti samo svojom sobom i kupaonom. Ja imam 25 godina, u kuću sam zajedno sa svojom budućom u zadnje dvije godine, uz majčin pristanak, puno uložio (fasada, stolarija, interijer). Je li moguće da ona proda kuću bez mog pristanka? Je li moguće da i mene izbaci? Previše smo uložili u kuću da bi pristali na njenu prodaju jer u slučaju da se proda bili bi u velikom gubitku. Iz kuće ne želimo otići, kao ni ona. Znam da je naš slučaj više stvar međuljudskih odnosa nego pravni, ali Vas molimo da nam pomognete.
  • Nastavno na Vaš upit, vi ste sa svojom majkom suvlasnici u predmetnoj nekretnini. Sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, svaki suvlasnik smije izvršavati glede cijele stvari sve ovlasti koje ima kao nositelj dijela prava vlasništva bez suglasnosti ostalih suvlasnika, ako time ne vrijeđa prava ostalih suvlasnika. Iz navedenog slijedi da Vi imate pravo boraviti i koristiti predmetnu nekretninu na bilo koji način koji ne vrijeđa pravo Vaše majke da čini isto to, te Vam ona ne može zabraniti korištenje kuhinje. U svezi Vaše žene, ona se može prijaviti na tu nekretninu, i to na temelju Vaše izjave, kao suvlasnika iste. Vaša majka ne može ni nju (bez obzira na prijavu) ni Vas izbaciti iz kuće obzirom da ste suvlasnik. Ukoliko to pokuša, takvo postupanje treba prijaviti policiji a potom dignuti tužbu za smetanje posjeda. Savjetujemo Vam da Vaša žena ipak čim prije prijavi stvarno prebivalište, jer je neprijavljivanje stvarnog prebivališta prekršaj. Vaša majka može prodati samo svoj dio kuće, Vaš ne može prodati. U konkretnom slučaju ne bi Vam preporučili diobu suvlasničke zajednice, jer bi u tom slučaju Vaša majka dobila ¾ cijene bez obzira na Vaša ulaganja, pa biste Vi od nje mogli tražiti povrat samo u posebnoj parnici povodom tužbe za povrat sredstava uloženih u tuđu nekretninu (što učinite ukoliko ona zatraži razvrgnuće).
2000. g. mama i ja kupile smo kuću prizemnicu svaka po pola. Kasnije smo suprug i ja nadogradili prvi kat i potkrovlje i kompletno ga uredili. Izgradili smo i stubište u sklopu kuće te novo krovište i novi crijep. Danas moj brat traži svoj dio i nada se dobiti puno više nego što je njegovo. Molim vas koliko je stvarno njegovo i kako se osigurati od nestvarnih potraživanja. Hvala na odgovoru.
  • Iz Vašeg pitanja nije do kraja jasno po kojoj osnovi Vaš brat temelji svoje potraživanje nad predmetnom kućom. Također nije jasno je li Vaša majka još živa ili je pokojna te kada ste Vi i Vaš suprug nadogradili kuću, prije ili poslije smrti Vaše majke. Mogu pretpostaviti da Vaš brat na ostavinskoj raspravi nakon Vaše majke zahtjeva svoj dio ostavine. Iz vašeg pitanja nije jasno tko su ostali zakonski nasljednici Vaše majke odnosno je li Vaša majka ostavila oporuku. U svakom slučaju Vaš brat ima pravo na nužni zakonski dio u veličini od 1/4 dijela kuće koja je u suvlasništvu Vaše majke, što je 1/8 od cijele kuće, sve pod uvjetom da ste zakonski nasljednici Vaše majke samo Vi i Vaš brat. Ukoliko oporuka ne postoji, imao bi pravo na ½ suvlasničkog dijela Vaše majke odnosno na ¼ cijele kuće. Činjenica da ste u kuću ulagali Vi i Vaš suprug te istu nadogradili ne mijenja veličinu idealnih suvlasničkih dijelova nad nekretninom zbog načela pravnog jedinstva nekretnine (nadalje ste suvlasnici u ½ idealnog dijela nekretnine samo je nekretnina sada veće površine). Vama ostaje mogućnost da na ostavini osporavate veličinu suvlasničkog dijela Vaše majke nakon čega će Vas sud uputiti u parnicu. Kako bi Vam se preciznije odgovorilo na pitanje savjetujem Vam da se obratite stručnoj osobi kojoj ćete trebati dati na uvid cjelokupnu dokumentaciju vezanu uz predmet.
Nakon smrti majke prije godinu dana, naslijedila sam kuću. Ostavinska rasprava je uredno provedena, međutim nisam mogla provesti rješenje o nasljeđivanju zbog toga što je zemljišnoknjižni odjel u osnivanju. U katastru je uvedena kuća i zemlja na moju pokojnu majku. Zanima me što bi ja sada trebala učiniti ako bi htjela prodati kuću i zemlju, pričekati godinu dana dok se sve ne riješi ili upisati samo livadu na moje ime a kasnije i kuću. Zanima me koja je procedura za kupca moje kuće i zemlje. Posjedujem svu dokumentaciju koja se odnosi na ostavinsku raspravu.
  • Samim otvaranjem nasljedstva stekli ste vlasništvo nad kućom koju ste naslijedili nakon smrti Vaše majke. Za to Vam nije potrebna uknjižba u zemljišne knjige. Ipak, savjetujem Vam da to učinite kada se osnuje zemljišna knjiga za katastarsku općinu u kojoj se nalazi predmetna nekretnina. Kuću i zemlju koju ste naslijedili možete prodati odmah te nema potrebe da čekate osnivanje zemljišne knjige. Kupac nekretnine će moći na temelju Vašeg pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju te po javnom bilježniku ovjerenog ugovora o kupoprodaji zatražiti uknjižbu sebe kao vlasnika predmetne nekretnine. Naravno, isto će moći učiniti nakon osnivanja zemljišne knjige. Prvo će se u zemljišnu knjigu upisati podaci o vlasnicima iz zemljišne knjige koja će se zatvoriti osnivanjem nove zemljišne knjige kao i iz knjige položenih ugovora. Ukoliko takvi podaci ne postoje, kao vlasnik nekretnine upisat će se osoba koja je prema katastru posjednik zemljišta. Nakon osnivanja sud će po službenoj dužnosti otvoriti ispravni postupak te će zainteresiranim osobama koje smatraju da bi u tu knjigu trebalo nešto drugo upisati odnosno neki upis ispraviti imati rok od 6 mj. do godine dana da to zatraže. Za to vrijeme upisi provedeni u zemljišne knjige neće se smatrati potpuni i istiniti odnosno nitko se neće moći pozivati da je postupao sa povjerenjem u zemljišne knjige. Drugim riječima, Vaš će kupac također moći zatražiti ispravak zemljišne knjige te upis njega kao pravog vlasnika nekretnine.
  • U međuvremenu možete zatražiti u katastru da Vas se temeljem rješenja o nasljeđivanju odmah upiše kao posjednicu naslijeđene kuće i zemlje. Time ćete evidentirati promjenu u osobi posjednika nekretnine.
Moji roditelji su suvlasnici u jednakim dijelovima kuće u kojoj stanuju. Želja im je da nakon njihove smrti ta kuća pripadne meni jer su mojoj sestri već za života prepisali druge nekretnine. Njihova je želja da se to već sada riješi i da mogu biti sigurni da ću ja biti vlasnik te kuće. Zato Vas molim da mi pomognete na koji način riješiti da se vlasništvo ne može osporiti, a da moji roditelji nesmetano žive u svojoj kući do kraja života. Unaprijed zahvalan.
  • Postoji nekoliko varijanti kojima možete riješiti imovinske odnose s roditeljima te osigurati da oni mogu u predmetnoj nekretnini nesmetano živjeti sve do svoje smrti. S njima možete sklopiti ugovor o doživotnom uzdržavanju. Tim se ugovorom obvezujete roditelje uzdržavati sve do njihove smrti, a oni su Vam obvezni u vlasništvo dati predmetnu nekretninu. Vezano uz ovaj ugovor morate znati da je prijenos vlasništva nad nekretninom odgođen do trenutka smrti primatelja uzdržavanja (Vaših roditelja). Na taj način će Vaši roditelji zadržati vlasništvo nad predmetnom nekretninom sve do svoje smrti te u istoj mogu stanovati kao njeni vlasnici. Vi ćete, s druge strane, postati njezin vlasnik trenutkom smrti roditelja te Vam ovaj ugovor nitko neće moći osporiti. Radi Vaše pravne sigurnosti ovlašteni ste postojanje ugovora zabilježiti u zemljišnim knjigama. Isti možete raskinuti u sporazumu s roditeljima. Također, svaka ugovorna strana može zahtijevati od suda da raskine ugovor ako druga strana ne ispunjava svoje obaveze, odnosno, ukoliko zajedno živite, ako zajednički život postane nepodnošljiv.
  • Druga mogućnost koja Vam stoji na raspolaganju je da sa roditeljima sklopite ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Time postajete vlasnik predmetne nekretnine još za života roditelja te ste se ovlašteni uknjižiti kao njezin vlasnik u zemljišnim knjigama. U taj ugovor možete uvrstiti odredbu kojom ćete u korist roditelja osnovati doživotnu osobnu služnost prava stanovanja u predmetnoj nekretnini. Time osiguravate interese roditelja te njihov nesmetan život u kući sve do smrti, a sebi vlasništvo nad nekretninom. Ugovor o doživotnom i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju moraju biti sastavljeni u pismenom obliku te solemnizirani od javnog bilježnika ili sklopljeni u obliku javnobilježničkog akta. Treća mogućnost koja Vam stoji na raspolaganju je da sa roditeljima sklopite ugovor o darovanju. U takav ugovor možete unijeti odredbu koja će za Vaše roditelje osnovati doživotnu osobnu služnost prava stanovanja u predmetnoj nekretnini. Na taj način ćete već sada prenijeti vlasništvo nad nekretninom na sebe, a Vaši će roditelji moći u istoj stanovati sve do svoje smrti. Ipak morate znati da će vrijednost onoga što su Vam darovali, nakon smrti Vaših roditelja, ući u vrijednost ostavine radi utvrđivanja i isplate nužnog nasljednog dijela drugim zakonskim nasljednicima.
Otac je od 2004. godine primao socijalnu pomoć u iznosu od 600 kn, te je na njegovim nekretninama dopuštena Zabilježba tražbine u korist Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Sestra je bez zaposlenja i nema nikakvih prihoda kao i ja, te nismo mogli uzdržavati oca o čemu je sačinjena izjava u područnoj socijalnoj službi. Tamo smo izjavile da se odričemo svoga prava na imovinu oca. Imamo li ikakva zakonska prava na nasljedstvo i pod kojim okolnostima, imamo li u gorem slučaju pravo na otkup nekretnine (cca 5.000 eura vrijednosti) ukoliko platimo iznos zabilježene tražbine od 600 kn u vremenskom periodu od 2004.g. do sada.
  • Izjava koju ste Vi i Vaša sestra dale u područnoj socijalnoj službi, kojom izjavljujete da nemate nikakvih prihoda te da stoga ne možete uzdržavati oca i da se odričete svog prava na imovinu, ne može se smatrati valjanim odricanjem od nasljedstva. Odricanje od nasljedstva nema pravnog učinka ukoliko je učinjeno prije smrti ostavitelja, Vašeg oca, osim ukoliko to odricanje nije sastavljeno kao pisani ugovor sa ostaviteljem ovjeren od nadležnog suda ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta, odnosno solemniziran po javnom bilježniku. Prema tome i Vi i sestra imate pravo naslijediti oca kao njegove zakonske nasljednice. Činjenica da prema ocu niste izvršavali svoju zakonsku obvezu uzdržavanja, što ste i potvrdili izjavom pred nadležnim tijelom socijalne skrbi, jedan je od razloga moguće nedostojnosti za nasljeđivanje. Ipak, na nedostojnost zbog ogrješenja u obvezu uzdržavanja se ne pazi po službenoj dužnosti. Drugim riječima ukoliko nitko u ostavinskom postupku ne upozori tijelo koje taj postupak vodi (općinski sud ili javnog bilježnika) isti na nedostojnost neće paziti po službenoj dužnosti. Kada bi netko to ipak učinio morao bi Vašu nedostojnost i dokazati. Nadalje, trebate znati da ostaviteljevi nasljednici odgovaraju solidarno svaki do visine vrijednosti svog nasljednog dijela za ostaviteljeve dugove. To znači da ukoliko Vi i vaša sestra jedine naslijedite oca, biti ćete dužne platiti tražbinu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te ćete tek nakon toga moći slobodno raspolagati naslijeđenom nekretninom
<<Početna<Prethodna12345678Sljedeća>Posljednja>>
 
Pretražite arhivu pitanja
 
broj rezultata: 36
Prikaži sve odgovore
 
Pretraga po pojmu