Pravnik savjetuje!
Dragi korisnici,

ako imate problema ili nedoumica vezanih uz poslovanje nekretninama, pretražite našu arhivu pitanja i odgovora. Imate mogućnost upisa ključne
riječi u tražilicu ili pretragu po pojmu.

Nadamo se da ćete pronaći ono što tražite.

Najčešći problem koji se javlja prilikom kupovine nekretnine je nedostatak "čistih papira"...

Vlasnik sam kuće i moj otac je stjecajem životnih okolnosti uselio u nju prije 5 god. Kako sam samohrana majka, a s vremena na vrijeme i ne zaposlena jako mi je teško skrbiti se o svima jer mi otac nigdje nikada ne radi. Ima 65.god, ali ne brigom nema nikakvu mogućnost ostvarivanja mirovine. Osim toga, živi od posudbe na tuđi račun, ne daje za hranu, režije, ne brine se o kućanstvu (popravci i sl.), ne razgovara sa mnom i ne želi iseliti iz kuće. Što da učinim jer mu ne želim izbaciti stvari na ulicu već zakonski to učiniti. Također nije uračunljiv s novcima i dovodi nas u situaciju da njegovi dužnici dolaze meni na vrata. Može li mu se oduzeti pravna sposobnost s tim da mu država bude skrbnik jer ja nisam u mogućnosti?
Ukoliko želite zakonskim putem iseliti Vašeg oca iz stana, na raspolaganju Vam stoji podizanje tužbe radi iseljenja pred nadležnim Općinskim sudom. Ako niti nakon pravomoćnosti presude radi iseljenja Vaš otac ne želi iseliti iz Vašeg stana, preostaje Vam mogućnost ovrhe radi iseljenja, odnosno prisilni način izvršenja presude. Vezano za pitanje oduzimanja pravne sposobnosti, napominjemo da u hrvatskom zakonodavstvu postoji samo mogućnost oduzimanja poslovne sposobnosti i to djelomično ili potpuno lišenje poslovne sposobnosti. Taj postupak mogu pokrenuti bračni drug osobe o kojoj se vodi postupak, krvni srodnici ili sam sud po službenoj dužnosti. Radi zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa centar za socijalnu skrb imenovat će posebnog skrbnika osobi za koju je podnesen prijedlog za lišenje poslovne sposobnosti. Skrbnik samostalno obavlja poslove redovitog upravljanja štićenikovom imovinom, a za poduzimanje važnijih mjera glede osobe, osobnog stanja ili zdravlja štićenika kao i poslova koji prelaze redovito poslovanje imovinom i pravima štićenika, skrbniku je potrebno prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb. Skrbnikom se imenuje osoba koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja pristane biti skrbnikom, međutim, ako to zahtijevaju okolnosti slučaja i dobrobit štićenika, centar za socijalnu skrb može odlučiti da neposredno obavlja dužnost skrbnika i u tu svrhu imenuje osobu zaposlenu u tom centru. U praksi je uobičajeno da je skrbnik netko od članova obitelji, no, kao što je vidljivo, skrbnik može biti i neposredno centar /država.
Koji rok ima tužitelj po sudskom rješenju za naplatu potraživanja da podnese prijedlog o ovrsi? Prošlo je više od godinu dana. Ako je rješenje o ovrsi na plaću dostavljeno s netočnim imenom poduzeća i netočnim imenom odgovorne osobe, je li dostava pravovaljana? Ima li u takvoj situaciji osnove za žalbu?
  • Tražbina koja je utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog tijela javne vlasti zastarijeva za deset godina od pravomoćnosti, odnosno konačnosti te odluke. Drugim riječima, tužitelj odnosno ovrhovoditelj je u Vašem slučaju još uvijek ovlašten podnijeti prijedlog za prisilnu naplatu potraživanja (ovrhu) utvrđenog ovršnom sudskom odlukom. Iz Vašeg pitanja nije jasno da li je pogrešno ime poslodavca napisano u samom ovršnom prijedlogu ili je ovršni prijedlog sa točnim podacima dostavljen poslodavcu prilikom čega su na dostavnici napisani pogrešni podaci poslodavca. Ako je rješenje o ovrsi dostavljeno Vašem poslodavcu radi pljenidbe dijela Vaše plaće, na pogrešnu adresu, odnosno sa pogrešnim imenom poslodavca i imenom odgovorne osobe poslodavca, poslodavac nije dužan postupiti po takvom rješenju te je o tome dužan obavijestiti nadležan sud. Ako ovršni prijedlog sadrži pogrešno ime ili tvrtku ovršenika ili kada bi pogrešni podaci poslodavca bili sadržani u samom prijedlogu za ovrhu, sud bi trebao isti odbaciti rješenjem bez poziva predlagatelju da ispravi ovršni prijedlog. Bitno je napomenuti da predlagatelj ovrhe, ako nije u zastari, može podnijeti novi ovršni prijedlog radi naplate svojeg potraživanja.
Od 2003.g. vodimo spor oko poništenja kupoprodajnog ugovora i uspostave prijašnjeg zk stanja. Naime, sporan kupoprodajni ugovor je sklopljen na temelju krivotvorene punomoći na kojoj su krivotvoreni potpisi suvlasnika kuće i pečat ovjere potpisa, a jedan od „potpisanih“ suvlasnika je mrtav već 20 godina. Na osnovu tog ugovora, tužena osoba se uknjižila u zk kao vlasnik nekretnine 1/1. Postojanje spora je zabilježeno. Prvostupanjska presuda o poništenju ugovora i uspostavi prijašnjeg z.k stanja je donesena, sada se čeka odluka Županijskog suda. Prije neki dan sam pogledao na internetu zk izvadak i vidio da je u Teretovnicu 30.11.2007. upisano: „..na temelju rješenja o osiguranju Ovr-xx/07, uknjižuje se pravo zaloga na nekretnine u A, radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 16.400,00 EUR-a, uvećano za eventualne troškove, naknade i kamate, za korist: 1. RH-MINISTARSTVO FINANCIJA- PODRUČNI URED RIJEKA 1.2. zabilježuje se ovršivost tražbine. “ Molim za savjet, trebam li ja nešto dodatno poduzeti ili je dovoljno što postoji zabilježba spora. Kako utječe ta zabilježba spora na eventualni postupak ovrhe?
  • Zabilježbom spora koju ste ishodili učinili ste vidljivim činjenicu da vodite postupak pred nadležnim tijelom, za poništenje kupoprodajnog ugovora, o čijem ishodu ovisi knjižno pravo nad predmetnom nekretninom. Ako presuda o poništenju ugovora i uspostavi prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja postane pravomoćna i ovršna uspostavit će se prijašnje zemljišnoknjižno stanje. U isto vrijeme će se po službenoj dužnosti obrisati zabilježba spora i brisat će se svi oni upisi koji su zatraženi nakon što je prijedlog za zabilježbu spora stigao zemljišnoknjižnom sudu. Znači, obrisat će se i pravo zaloga na nekretnini kao i zabilježba ovršivosti tražbine Ministarstva financija jer su u suprotnosti sa prijašnjim zemljišnoknjižnim stanjem.
  • Ukoliko Ministarstvo financija ipak pokrene ovršni postupak prije nego što presuda o poništenju kupoprodajnog ugovora i uspostavi prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja postane pravomoćna, kako bi namirilo svoju novčanu tražbinu, ovlašteni ste podnijeti prigovor protiv ovrhe te tražiti da se ovrha na predmetnoj nekretnini proglasi nedopuštenom. U prigovoru trebate dokazati njegovu opravdanost. To možete učiniti pravomoćnom presudom kojom se naređuje uspostava prijašnjeg zk stanja ili trebate dati na uvid izvadak iz zemljišne knjige gdje je upisana zabilježba spora. Tada će se o prigovoru odlučiti u ovršnom postupku te će se ovrha proglasiti nedopuštenom. Ukoliko će sud smatrati da niste dokazali opravdanost prigovora, a ovrhovoditelj se ne očituje o Vašem prigovoru ili ako se jedna strana usprotivi prigovoru, sud će Vas uputiti da u roku od 15 dana pokrenete parnicu kako bi dokazali da ovrha na predmetnoj nekretnini nije dopuštena.
Nekretninu sam kupio 2003. od tvrtke "X". Kupoprodajni ugovor ima datum iz 2003. Tada sam pokrenuo postupak etažiranja i izdavanja vlasničkog lista. Država je 2004. stavila ovrhu na taj stan, jer je tvrtka "X" ostala državi dužna određena davanja. Kako dokazati državi da je ovrha stavljena na nekretninu koja u to vrijeme više nije bila u vlasništvu tvrtke "X"?
  • Iz Vašeg pitanja nije jasno kakav ste postupak pokrenuli, da li postupak etažiranja cijele zgrade ili postupak za uknjižbu prava vlasništva, niti kada ste predmetni postupak pokrenuli, prije ili nakon pokretanja ovršnog postupka. Naime, moguće je da je ovršni postupak pokrenut još u 2003. godini, a da je rješenje o ovrsi doneseno kasnije, u 2004. godini. O tim činjenicama ovise postupci koje morate poduzeti.
  • Ako ste nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora, a u svakom slučaju prije pokretanja ovršnog postupka, podnijeli prijedlog za uknjižbu prava vlasništva u zemljišnim knjigama, tada je ta činjenica zabilježena u zemljišnim knjigama (predbilježbom ili zabilježbom). Ukoliko je tako, sud će po službenoj dužnosti odbiti ovršni prijedlog države jer predmet nad kojim se traži ovrha nije u vlasništvu dužnika, te neće biti nikakvih problema sa Vašim vlasništvom.
  • U slučaju da je Vaš prijedlog za uknjižbom prava vlasništva odbijen ili odbačen, ili ga niste ni podnijeli, ili ste ga podnijeli nakon zabilježbe ovršnog postupka na predmetnoj nekretnini, a država je pokrenula ovrhu nad tom nekretninom, Vi kao zainteresirana treća osoba imate pravo podnijeti prigovor te tražiti da se ovrha nad tim predmetom proglasi nedopuštenom. Ovaj prigovor možete podnijeti do dovršetka ovršnog postupka. Ukoliko se država ne očituje o prigovoru ili mu se suprotstavi u propisanom roku sud će Vas uputiti da pokrenete parnicu kako bi se ovrha nad predmetnom nekretninom proglasila nedopuštenom. U takvoj parnici također možete tražiti da se utvrdi Vaše pravo vlasništva nad predmetnom nekretninom. U ovom postupku savjetujemo Vam da angažirate stručnu osobu koja bi Vas zastupala.
Banka i ja osobno imamo uknjiženo ovršno pravo zaloga (hipoteka) na nekretninu u vlasništvu treće osobe. Banka je uknjižena kao prvi vjerovnik, a ja kao drugi. Pokrenuo bih ovrhu navedene nekretnine radi naplate mojih potraživanja pa me zanima kako se naplaćuju potraživanja vjerovnika prilikom dražbe nekretnine, tj. što ako se dogodi da se nekretnina proda na dražbi po nižoj cijeni od iznosa potraživanja vjerovnika i obratno?
  • Postupak ovrhe na predmetnoj nekretnini pokreće se podnošenjem prijedloga za ovrhu sudu na čijem se području nekretnina nalazi, uz koji trebate priložiti i izvadak iz zemljišne knjige kao dokaz da je nekretnina upisana kao vlasništvo ovršenika. Nakon donošenja rješenja o ovrsi, sud će po službenoj dužnosti zatražiti upis zabilježbe ovrhe u zemljišnoj knjizi, a nakon čega na istoj nekretnini nije dopušten upis promjene prava vlasništva, odnosno ovršenik je neće moći dalje prodati.
  • U daljnjem postupku sud utvrđuje vrijednost nekretnine, u svezi čega se održava i ročište na kojem je strankama omogućeno da iznesu svoje prijedloge za utvrđivanje navedene vrijednosti te da o istome podnesu i dokaze. Sud potom donosi zaključak o prodaji u kojem utvrđuje vrijednost, uvjete, vrijeme i mjesto prodaje navedene nekretnine. Prodaja se obavlja usmeno javnom dražbom na ročištu koje se održava u sudskoj zgradi. Na prvom ročištu za dražbu nekretnina se ne može prodati ispod 2/3, a na drugom ročištu ispod 1/3 utvrđene vrijednosti. Ukoliko se nekretnina ne proda na drugom ročištu, sud će obustaviti ovrhu. Nakon provedene dražbe, sud donosi rješenje o dosudi nekretnine najboljem ponuđaču, te istom određuje rok za polaganje kupovnine.
  • Na kraju, nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnine kupcu te nakon što kupac položi kupovninu, sud donosi rješenje o namirenju, te se iz iznosa navedene kupovnine vjerovnici namiruju prema redu stjecanja založnog prava (dakle prvo banka pa Vi). Ukoliko iznos kupovnine nije dostatan za podmirenje Vaše ukupne tražbine, Vi i dalje zadržavate pravo na preostali iznos predmetne tražbine, pri čemu sudu možete podnijeti zahtjev za namirenjem na drugoj nekretnini, pokretnini odnosno novčanim sredstvima ovršenika. Na kraju, svakako Vam preporučamo da se radi provođenja opisanog postupka ovrhe obratite stručnoj osobi radi pružanja pravne pomoći.
12Sljedeća>Posljednja>>
 
Pretražite arhivu pitanja
 
broj rezultata: 7
Prikaži sve odgovore
 
Pretraga po pojmu