Pravnik savjetuje!
Dragi korisnici,

ako imate problema ili nedoumica vezanih uz poslovanje nekretninama, pretražite našu arhivu pitanja i odgovora. Imate mogućnost upisa ključne
riječi u tražilicu ili pretragu po pojmu.

Nadamo se da ćete pronaći ono što tražite.

Najčešći problem koji se javlja prilikom kupovine nekretnine je nedostatak "čistih papira"...

Ako je nekretnina kupljena u braku, ali na kredit i glasi na na jednog supružnika, kako se radi podjela kod rastave s obzirom da je ostalo jos 12 godina otplate? Imamo jedno zajedničko djete koje ostaje s majkom.
U slučaju da je nekretnina stečena radom za vrijeme trajanja braka, ona predstavlja bračnu stečevinu neovisno o tome na koga ista glasi. I Vama i suprugu pripada svakom po polovica predmetne nekretnine. Dioba bračne stečevine može se urediti sporazumno i to putem sporazuma o diobi bračne stečevine, a ukoliko takvog dogovora nema, možete na Općinskom sudu u mjestu gdje se nekretnina nalazi podignuti tužbu za utvrđivanje i diobu bračne stečevine (ukoliko je kao vlasnik u zemljišnim knjigama upisan samo Vaš suprug). U tom slučaju predlažemo zatražiti i zabilježbu spora, koja neće spriječiti eventualnu prodaju nekretnine, no potencijalni kupci će u tom slučaju znati da se u svezi te nekretnine vodi spor za diobu bračne stečevine. Za diobu bračne stečevine nije od utjecaja s kojim će roditeljem dijete živjeti. U svezi kredita, pretpostavljamo da na nekretnini postoji hipoteka kojim je osigurano založno pravo banke. To će pravo i dalje postojati, neovisno o tome da li ćete, i kako podijeliti tu nekretninu. Kredit može i dalje glasiti na jednog supružnika, a sporazumom o diobi bračne stečevine možete postići dogovor oko njegove otplate, no u svakom slučaju kredit treba uredno otplaćivati, obzirom da je u suprotnom banka ovlaštena zatražiti prodaju nekretnine te namirenje iz postignutog iznosa kupoprodajne cijene. U sporazumu s bankom moguće je dogovoriti i da otplatu kredita preuzme druga osoba, kao i da se hipoteka prebaci na neku drugu nekretninu. Postoji i mogućnost da je za kupnju nekretnine podignut nenamjenski kredit, bez hipoteke, u kojem slučaju otplata takvog kredita tereti osobu naznačenu kao korisnika kredita, no moguće je utvrditi otplatu i takvog kredita sporazumno, putem ugovora o diobi bračne stečevine. U svakom slučaju, savjetujemo Vam da se radi izrade sporazuma o diobi bračne stečevine obratite stručnoj osobi, kako bi ista mogla sastaviti ispravu podobnu za kasniju provedbu u zemljišnim knjigama, te Vas zastupati u eventualnom postupku diobe bračne stečevine.
Moji Roditelji su vjenčani 1970. u ex. Jugoslaviji, a žive već 35 godina u Njemačkoj. Brak je 2006. u Hrvatskoj pravomoćno razveden. Sada je u pitanju podjela stečene imovine u Hrvatskoj i Njemačkoj. Po izjavama njemačkih odvjetnika od oca, podjela imovine stečene do 1999. godine dijeli se po starom Zakonu, a poslije 1/2. Moji roditelji su sve zajednički u braku stekli (kuću i zemlju u Hrvatskoj te kuću u Njemačkoj). Po mome mišljenu i što sam već čitao je da sve što je zajednički stečeno u braku se dijeli po pola, bio brak prije 1999. godine sklopljen ili ne.
Bez obzira na prebivalište Vaših roditelja, za osobne i zakonske imovinske odnose bračnih drugova mjerodavno je pravo države čiji su oni državljani. Iz Vašeg pitanja zaključujem da su oba Vaša roditelja državljani Republike Hrvatske. Iz toga proizlazi da će se na podjelu bračne stečevine nekretnina koja se nalaze na području RH primjenjivati hrvatsko pravo, a postupak se voditi pred hrvatskim sudom. Zakonom o braku i porodičnim odnosima koji se primjenjuje do 01.07.1999. godine, određeno je da je imovina koju su Vaši roditelji stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili koja potječe iz te imovine, zajednička imovina. Kod utvrđivanja suvlasničkih dijelova, udio bračnog druga u zajedničkoj imovini određuje se prema njegovom doprinosu u stjecanju te imovine. U slučaju spora, sud određuje koliki je bio doprinos bračnih drugova u stjecanju zajedničke imovine, pri čemu vodi računa ne samo o osobnom dohotku i zaradi svakog od bračnih drugova, nego i o pomoći jednog bračnog druga drugome, o radu u domaćinstvu i porodici, brizi oko odgoja i podizanja djece, kao i o svakom drugom obliku rada i suradnje u upravljanju, održavanju i povećanju zajedničke imovine. Imovina stečena od 01.07.1999. g. nadalje podliježe Obiteljskom zakonu te predstavlja bračnu stečevinu koja je suvlasništvo oba bračna druga u jednakim dijelovima, ukoliko drugačije nije ugovoreno. Nije bitno tko je formalno upisan kao vlasnik te imovine, odnosno tko je formalno plaća/o kredit. Dakle, ukoliko Vaši roditelji nisu drugačije ugovorili, njihova će se imovina stečena do 01.07.1999. g., a koja je stečena radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine, dijeliti tako da se određuju doprinosi svakog od njih u stjecanju imovine, a imovina stečena od 1999. g. nadalje na dva jednaka dijela. Ukoliko se tijekom provedene brakorazvodne parnice nije odlučivalo o podjeli bračne stečevine, Vaši su roditelji ovlašteni pokrenuti posebni postupak za utvrđenje i podjelu bračne stečevine. Pravo na pokretanje ove parnice ne zastarijeva.
Pitanje je vezano za nekretninu u brakorazvodnoj parnici. Naime, kada smo se udaljili moj bivši suprug i ja, počela sam tražiti stan i kupila jednosoban stan od 22 kvadrata za mene i naše zajedničko dijete. Tada smo službeno još bili u braku jer je proces «mirenja» bio u tijeku, ali kako do mirenja nije došlo ja sam ostala živjeti u tom stanu, a on u obiteljskoj kući svojih roditelja (jedan dio kuće koristi samo on). Za tu moju nekretninu, moj bivši je digao kredit na 15 godina (10.000 eura) i na brakorazvodnoj parnici se složio da će taj kredit plaćati kao i da taj stan pripada meni i njegovom sinu. Prije 3 godine sam stan prodala i poplaćala dugove koje sam još vukla iz tog propalog braka, a moj bivši muž mi cijelo vrijeme prijeti i traži novac za taj kredit jer sam mu ja jamac. Kakva su moja prava da se zaštitim? Ima li on pravo na tu nekretninu koju sam prodala?
Imovina koju ste Vi i Vaš suprug stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili koja potječe iz te imovine naziva se bračna stečevina te je suvlasništvo oba bračna druga u jednakim dijelovima ukoliko drugačije nije ugovoreno. Iz Vašeg pitanja zaključujem da ste stan kupili za vrijeme trajanja braka, da ste kao vlasnik istog bili jedino Vi uknjiženi, da ste ga većim dijelom platili Vi, a da preostali dio isplaćuje Vaš bivši suprug kreditom. Pitanje koje se sada postavlja jest da li je predmet spora prilikom brakorazvodne parnice bila i podjela bračne stečevine. Ukoliko je to doista tako te se Vaš bivši suprug u Vašu korist odrekao svojeg suvlasništva u predmetnom stanu, predmet je okončan te ste Vi bili jedina vlasnica stana. Kao takva, mogli ste ga slobodno prodati. Jedino morate biti svjesni da postoji mogućnost da Vaš bivši suprug prestane plaćati rate kredita te se banka neće moći namiriti sa njegovih računa pa ćete Vi kao jamac biti odgovorni za isplatu kredita. Ukoliko je brakorazvodna parnica doista bila samo to te se tijekom iste nije odlučivalo o podjeli bračne stečevine, Vaš je bivši suprug ovlašten pokrenuti posebni postupak za utvrđenje i podjelu bračne stečevine. Ističem da pravo na pokretanje ove parnice ne zastarijeva. Morate znati da se nekretnina kupljena za vrijeme trajanja braka smatra bračnom stečevinom bez obzira tko je formalno upisan kao vlasnik iste odnosno tko formalno plaća kredit. Obzirom da ste stan prodali, bivši supružnik koji plaća kredit može tužbom potraživati novac na ime sudjelovanja u plaćanju rata kredita ili tražiti da se novac kojeg ste dobili prodajom stana podjeli na dva jednaka dijela između Vas dvoje na ime podjele bračne stečevine. Radi Vaše zaštite, možete ugovoriti sa bivšim suprugom da Vi preuzmete otplatu kredita, ako ste u mogućnosti, ili eventualno se sporazumjeti sa njime da na ime otplate kredita plaća manju alimentaciju od one koju mu je sud odredio.
U slučaju rastave braka, kako se dijeli vlasništvo nekretnine koja je kupljena kreditom. Kredit je formalno na ime jednog supružnika, a koji je još uvijek u otplati. Otplaćuje se sredstvima koja dolaze iz aktivnosti drugog supružnika koji nije formalni vlasnik stana? Znači supruga je formalni vlasnik stana. Stan se otplaćuje sredstvima koja imaju veze sa zaradom supruga. Stan je zapravo stečen u braku. Imaju li oboje na njega pravo iako je žena ugovaratelj kredita?
  • Sukladno Obiteljskom zakonu, bračnom se stečevinom smatra imovina stečena radom za vrijeme trajanja braka te je suvlasništvo oba bračna druga u jednakim dijelovima ukoliko drugačije nije ugovoreno. Ukoliko je predmetna nekretnina kupljena za vrijeme trajanja braka smatra se bračnom stečevinom bez obzira tko je formalno upisan kao vlasnik iste odnosno tko formalno plaća kredit. Ipak, ukoliko bivši bračni drugovi ne uspiju ostvariti dogovor o diobi imovine i na miran način riješiti nastalu situaciju, potrebno je gore navedeno dokazivati u sudskom postupku. Osoba koja nije upisana kao vlasnik predmetne nekretnine mora dokazati da je ta nekretnina doista kupljena novcem koji je bio zajednički. U prilog tome se može predložiti saslušanje svjedoka (rodbina, prijatelji koji imaju potrebna saznanja). Bračna stečevina može se podijeliti tijekom postupka za rastavu braka, ukoliko se to zatraži u tužbi za rastavu, ili u posebnom postupku pokrenutom tužbom za utvrđenje i podjelu bračne stečevine. Savjetujem Vam da što ranije pokrenete postupak za utvrđivanje i podjelu bračne stečevine odnosno da to učinite prije nego što formalna vlasnica proda nekretninu. Tada će Vam biti jako otežan postupak dokazivanja gore navedenih činjenica. Ukoliko je pak nekretnina kupljena kreditom, ali prije trenutka sklapanja braka, ista je vlasništvo osobe koja je upisana kao vlasnik. Supružnik koji plaća kredit može tužbom potraživati novac na ime sudjelovanja u plaćanju rata kredita.
Prošli mjesec je bio okončan postupak rastave braka između mene i bivše supruge. Jedina zajednička bračna stečevina je bilo građevinsko zemljište u građevinskoj zoni grada kupljeno za vrijeme trajanja bračne zajednice koja je trajala mizernih 6 mjeseci. I to zajedničkim novcem. Prilikom prijepisa zemljišta, na novom vlasničkom ugovoru je navedena samo bivša supruga i to s prezimenom koje je preuzela od mene nakon sklapanja braka. Imam li ja pravo na podjelu tog zemljišta iako nisam naveden u vlasničkom listu? Znam da je parnični postupak za podjelu bračne stečevine zaseban postupak. Imamo jedno dijete, rođeno u braku, koje je pripalo majci na odgoj i skrb a meni je dosuđena alimentacija. Koliko traje postupak za podjelu bračne stečevine? Koje sve dokumente moram prikupiti za pokretanje parničnog postupka?
  • Sukladno Obiteljskom zakonu, bračnom se stečevinom smatra imovina stečena radom za vrijeme trajanja braka. Ukoliko ste, kako tvrdite, zajedničkim novcem (koji nije bio naslijeđen ili darovan) kupili to građevinsko zemljište, možete tražiti u sudskom postupku da se isto zemljište prizna kao bračna stečevina. Za isto je potrebno pred nadležnim sudom podići tužbu protiv Vaše bivše supruge za utvrđenje i podjelu bračne stečevine. Nadalje, pretpostavljam da pod "vlasničkim ugovorom" mislite na vlasnički list, odnosno zemljišnoknjižni izvadak za zemljište. Za podjelu stečevine nije od značaja što je Vaša žena upisana kao vlasnik, a vi niste (jer da ste upisani, ne bi niti bilo potrebe za podizanje tužbe). Nadalje, pitanje je tko je potpisnik ugovora o kupoprodaji zemljišta. Ukoliko ste u ugovoru oboje navedeni kao kupci, bit će Vam lakše dokazivati da zemljište predstavlja bračnu stečevinu, a pred zemljišnoknjižnim sudom koji je proveo upis supruge možete tražiti ispravak pogrešnog upisa i to brisovnom tužbom. Ukoliko je samo bivša supruga navedena kao vlasnik, možete podići tužbu, no pripremite dokaze da je zemljište zaista kupljeno zajedničkim novcem (susjedi, rodbina, prijatelji, prodavatelj i sl.). Što se priloga tužbi tiče, priložite ugovor o kupoprodaji zemljišta, te predložite saslušanje svjedoka koji mogu svjedočiti da ste zemljište kupili zajedničkim novcem. Bez uvida u konkretan slučaj, ne možemo Vam predložiti druge priloge. Tužbu je potrebno podignuti čim prije, obzirom da bi vaša bivša žena mogla prodati zemljište pa će biti puno teže ostvariti predmetno potraživanje. Prije ili usporedo sa pokretanjem postupka savjetujemo Vam da s bivšom suprugom pokušate ostvariti dogovor o diobi imovine i na miran način riješite nastalu situaciju, kako biste izbjegli nepotrebno parničenje i troškove.
<<Početna<Prethodna1234Sljedeća>Posljednja>>
 
Pretražite arhivu pitanja
 
broj rezultata: 18
Prikaži sve odgovore
 
Pretraga po pojmu