Pravnik savjetuje!
Dragi korisnici,

ako imate problema ili nedoumica vezanih uz poslovanje nekretninama, pretražite našu arhivu pitanja i odgovora. Imate mogućnost upisa ključne
riječi u tražilicu ili pretragu po pojmu.

Nadamo se da ćete pronaći ono što tražite.

Najčešći problem koji se javlja prilikom kupovine nekretnine je nedostatak "čistih papira"...

Otac se nakon rastave od moje majke oženio (prije 50 godina) i živio u braku sa ženom koja ima dijete iz prvog braka, u kojem nemaju zajedničke djece. Ja sam odrastao kod bake i djeda (po majci). Kćerka žene mog oca otišla je živjeti u Ameriku (kod svojeg oca) pred 35 godina i zasnovala obitelj i danas tamo živi. Moj otac i njegova žena živjeli su sami. Otac je u 80 godini života umro u bolnici gdje sedam dana prije smrti, za vrijeme boravka u bolnici dan prije operativnog zahvata u općem lošem zravstvenom stanju, potpisuje ugovor o dosmrtnom uzdržavanju (otac i njegova žena) sa kćerkom od očeve žene kojim nekretnine (stan) i sva novčana sredstva ostavljaju (i moj otac i njegova žena) ženinoj kćeri (koja živi izvan Hrvatske). Obzirom na zdravstveno stanje mog oca i na datum potpisivanja tog ugovora opravdano sumnjam u valjanost ugovora kao i da se radi o volji mojeg oca. Budući sam s ocem, ja i moja obitelj, imao izuzetno dobre odnose brinući se i pomažući njemu i njegovoj supruzi smatram da je moj otac prevaren i okraden, a ja oštećen i okraden za ostavštinu svojeg oca koja mi kao sinu nasljedniku pripada. Molim za savjet i postupak, kako i na koji način ostvariti svoje nasljedno pravo? Otac mi je 2004. godine ugovorom o darivanju darovao nekretnine koje je naslijedio od svojih roditelja (djedovina) o čemu je žena mog oca upoznata i suglasna (od sklapanja darovnog ugovora 2004. godine do danas).
ugovor o doživotnom uzdržavanju predstavlja dvostranoobvezatni ugovor, kojom se jedna strana (kćer očeve žene) obvezuje uzdržavati drugu osobu (Vašeg oca), a druga osoba se obvezuje dati određenu (ili sve) nekretnine. U slučaju da još traje ostavina potrebno je u ostavinskom postupku istaknuti kako bi sve nekretnine koje su bile u očevom vlasništvu trebale ući u ostavinu, nakon čega će Vas javni bilježnik vrlo vjerojatno uputiti u parnicu. U parnici je potrebno podići tužbu za utvrđenje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju ništavim, radi čega Vam preporučamo da se obratite stručnoj osobi, koja će obzirom na okolnosti, odabrati odgovarajući temelj za takav tužbeni zahtjev. Nadalje, nakon pokretanja te parnice, moguće je pred nadležnim sudom tražiti zabilježbu spora, koja će se vidjeti na zk izvatku za sporne nekretnine (što će otežati njezinu eventualnu prodaju). Također, potrebno je provjeriti da li je kćer žene Vašeg oca već pokrenula postupak uknjižbe prava vlasništva u svoju korist, a što se može provjeriti na zk odjelu suda na čijem se području nekretnina nalazi. U slučaju da je ostavinski postupak već dovršen, ili da Vas javni bilježnik ne uputi u parnicu, Vi ipak možete pred nadležnim sudom podići tužbu za utvrđenje tog ugovora ništavim, obzirom da to pravo nikada ne zastarijeva. U slučaju da Vi uspijete u parnici i da ugovor bude utvrđen kao ništav, sva imovina će ući u ostavinu i dijeliti se po zakonu. S tim u vezi, Vi i žena Vašeg oca (kao i njegova druga djeca ukoliko postoje) nasljeđujete Vašeg oca na jednake dijelove.
Baka i djed su kuću podijelili sudski na pola, odnosno jedna kuća dva vlasnika. Nakon bakine smrti na ostavinskoj djed i dva njegova sina prihvaćaju jednake dijelove kuće. Međutim, prije bakine smrti djed je napravio darovni ugovor koji se baš ne slaže s ostavinskom raspravom. Što i kako dalje?
Iz Vašeg pitanja nije jasno da li su se Vaša baka i djed, a prije bakine smrti, uknjižili kao suvlasnici svaki u ½ kuće. Nadalje, ukoliko je to zaista slučaj nije jasno da li je Vaš djed raspolagao svojom polovinom kuće ili bakinim dijelom kuće. Njezinim dijelom kuće, odnosno idealnim suvlasničkim dijelom, nije niti mogao raspolagati ukoliko je baka doista bila uknjižena kao suvlasnica kuće. Također ste propustili navesti u čemu se to točno darovni ugovor Vašeg djeda ne slaže sa ostavinskom raspravom. Na žalost, na temelju podataka koje ste naveli u svom pitanju nije Vam moguće dati odgovor niti je do kraja jasno koje je točno Vaše pitanje.
Može li se napraviti darovni ugovor sa zdravstveno nesposobnom osobom (79 godina), koja je nepismena i nije svjesna sto čini tim dar. ugovorom. U ovom slučaju se radi o mojoj pokojnoj majci koja je odvedena da otiskom prsta daruje svu imovinu sestri i njezinom muzu koji također dolazi pred javnog bilježnika u svojstvu svjedoka kod utvrđivanja identiteta kao i drugi svjedok žena koja je primala dobru naknadu za pomoć u kući (obilazeći moju pokojnu majku). Majka je bila u takvom zdravstvenom stanju da na momente nije poznala svoje rođeno dijete, da nije znala kad treba ići na WC. Darovni ugovor je sestra tajila od mene koji sam morao otici u drugu zemlju 1993. i nakon dva mjeseca po odlasku sestra pravi darovni ugovor za koji saznajem tek ove godine kad sam došao da isto provjerim. Uz darovni ugovor nema dokumenta nalaza od doktora, a uz ugovor je priložena punomoć pisana 1995. koju je sestra tražila od mene jer je pisana u svrhu nepodignute penzije pokojne majke koja je pristigla dok je majka bila živa. Decidirano sam naglasio u koju svrhu dajem punomoć jer je to tražio poštar koji dostavlja penzije. Punomoć je bila neovjerena. Imam li pravo žalbe kao i poništenja ovog darovnog ugovora te prava na nužni dio?
Javni bilježnik prilikom ovjere potpisa utvrđuje da li je osoba svjesna, odnosno zna li kome i što daruje. U slučaju da javni bilježnik utvrdi da je osoba svjesna, nema nikakve zapreke da se ovjeri potpis darovatelja, u ovom slučaju Vaše pok. majke. Nadalje, ugovor se može potpisati i na način da darovatelj umjesto potpisa otisne palac (ili drugi prst), i to se radi u slučaju kada osoba koja potpisuje nije u stanju potpisati dokument (npr. ne može držati olovku ili je u pitanju invaliditet), ili je ta osoba nepismena Stoga činjenica da je na ugovor otisnut otisak prsta ne utječe na njegovu valjanost. Darovnom ugovoru ne prilaže se liječnička dokumentacija, niti je javni bilježnik dužan provjeravati takvu dokumentaciju. Nadalje, iz Vašeg pitanja ne proizlazi u koju je svrhu darovnom ugovoru priložena Vaša punomoć-to bi trebalo pisati na samoj punomoći. Vezano za mogućnost pobijanja darovnog ugovora, takav se ugovor može pobijati iz općih razloga nevaljanosti ugovora. Nevaljanost ugovora obuhvaća dvije kategorije: ništetni i pobojni ugovori. Ništetni ugovori protivni su Ustavu, prisilnim propisima ili moralu društva, ili imaju druge mane volje poput npr. poslovne nesposobnosti stranaka, nesporazuma prilikom izjave volja, nepostojanja propisane forme itd. Na ništetnost sud pazi po službenoj dužnosti i na nju se može pozivati svaka zainteresirana osoba, te to pravo na isticanje ništavosti ne zastarijeva. Za razliku od ništetnih, ugovor je pobojan kada je pri njegovom sklapanju bilo mana volje, ili ga je sklopila strana ograničeno poslovno sposobna te kada zakon to određuje. Rok za pobijanje je jedna godina od dana saznanja za razlog pobojnosti, a najviše tri godine od dana sklapanja ugovora. Iz navedenog slijedi da je rok za pobijanje istekao ukoliko se radi o pobojnom ugovoru, no ne i ukoliko se radi o ništetnom ugovoru. Preporučujemo Vam da se obratite stručnoj osobi koja će utvrditi da li ugovor ima nedostatke koji bi ga učinili ništetnim (npr. da je protivan moralu obzirom da je Vaša sestra koristeći teško zdravstveno stanje Vaše majke, istu navela da učini nešto protiv njene volje), te eventualno sastaviti tužbu radi utvrđenja ništavim tog ugovora. Nadalje, Vi imate pravo na nužni nasljedni dio iza Vaše majke. U slučaju da još uvijek traje ostavinska rasprava iza Vaše majke, Vi možete tražiti uračunavanje dara ukoliko je povrijeđeno Vaše pravo na taj nužni dio. Također, Vi možete tražiti i prekid ostavinskog postupka (ukoliko on još uvijek traje) obzirom da je sporan sastav ostavine odnosno vrijednost nužnog nasljednog dijela, nakon čega Vas (ili Vašu sestru) tijelo koje vodi ostavinski postupak može uputiti u parnicu u kojoj možete osporavati darovni ugovor. U slučaju da je rješenje o nasljeđivanju postalo pravomoćno, postoji mogućnost ponavljanja tog postupka, posebno ukoliko niste bili uredno pozvani na ostavinsku raspravu. Ukoliko rješenje nije postalo pravomoćno, imate pravo žalbe. U svakom slučaju, možete podići tužbu na utvrđenje ništavim ugovora o darovanju, a ukoliko bi Vašem zahtjevu bilo udovoljeno, nekretnina bi ponovno postala vlasništvo Vaše pok. majke, te bi onda trebalo pokrenuti postupak naknadno pronađene imovine. Obzirom na složenost postupka, preporučamo da se svakako obratite stručnoj osobi koja će nakon pregleda dokumentacije utvrditi koji pravni put odabrati.
Štovani, zajedno sa majkom vlasnik sam kuće na moru. Imam još dva polubrata iz majčinog prvog braka a kuća je ostavština moga oca. Što i kako bi trebao dogovoriti sa majkom da mi nakon njene smrti ostane njena polovina bez da braća imaju pravo vlasništva. Radio sam određena ulaganja u kuću, imam valjne račune za to i htio bih nastaviti sa ulaganjima ali da sam siguran da će kuća biti moja. Hvala
Vi možete sa Vašom majkom sklopiti ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju, u kojem slučaju njezina polovina nekretnine neće ući u ostavinsku masu, odnosno Vaša polubraća je neće moći naslijediti. Razlika u ta dva ugovora je u tome da, u slučaju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, na Vas odmah prelazi vlasništvo nekretnine, a u slučaju ugovora o doživotnom, to vlasništvo prelazi tek nakon smrti Vaše majke. Nadalje, u takvim ugovorima potrebno je naznačiti da ćete zauzvrat Vi ulagati i održavati njen dio nekretnine, odnosno druge usluge koje činite za svoju majku (financijska i druga vrsta pomoći). Savjetujemo Vam da se radi sastavljanja tog ugovora obratite stručnoj osobi. U slučaju da ne sastavite takav ugovor, ili da Vaša majka sastavi oporuku kojoj sve ostavlja Vama, Vaša polubraća mogu tražiti svoj nužni nasljedni dio. Također, kada bi Vaša majka sada darovala Vama dio nekretnine, Vaša polubraća bi mogla u ostavinskom postupku istaknuti da je povrijeđen njihov nužni nasljedni dio i tražiti povrat tog dara ostavinsku masu. Nadalje, u svezi ulaganja, Vi imate pravo na povrat uloženih sredstava u tuđu nekretninu, što se može tražiti u roku od 5 godina nakon izvršenih ulaganja, nakon čega nastupa zastara tog potraživanja. Takav se povrat može tražiti sudskim putem i to tužbom za isplatu, a za što je naravno potrebno predočiti i odgovarajuće dokaze (račune i sl.).
Moj otac i ja sklopili smo ugovor o doživotnom uzdržavanju prije 10 godina. Sada bi ga htjeli raskinuti jer su odnosi narušeni. Mene zanima imam li kakva prava budući sam taj ugovor poštivala 8 godina. Što da radim, da jednostavno potpišem ili da nešto tražim za tih 8 godina?
ugovor o doživotnom uzdržavanja može se raskinuti na dva načina: sporazumno ili sudskim putem. Sporazumni raskid znači da obje strane potpisuju izjavu kojom raskidaju navedeni ugovor, a sudskim putem znači da jedna strana podiže tužbu pred sudom radi raskida navedenog ugovora. Raskidom ugovora na bilo koji način obje su strane oslobođene svojih ob­veza, osim obveze na naknadu štete. Ako je jedna strana ispunila ugovor potpuno ili djelomično, ima pravo na povrat onoga što je dala. Stoga, Vi nakon raskida ugovora imate pravo na povrat onoga što ste dali tijekom trajanja tog ugovora. Savjetujemo Vam da s ocem prvo pokušate postići dogovor te sporazumno raskinuti ugovor. U tom sporazumu navedite koliko Vam pripada za ono što ste dali tijekom trajanja tog ugovora i kako će Vam se to isplatiti. Preporučamo da pokušate objasniti ocu kako će mu sudski spor predstavljati dodatni trošak, koji se sporazumnim raskidom može izbjeći, te kako imate pravo na povrat onog što se dali za vrijeme trajanja ugovora. Ukoliko sporazum nije moguć, Vaš otac može sudskim putem tražiti raskid ugovora, a Vi onda, također sudskim putem, možete tražiti povrat onoga što se dali na ime izvršenja tog ugovora, sukladno gore navedenom.
<<Početna<Prethodna123456789Sljedeća>Posljednja>>
 
Pretražite arhivu pitanja
 
broj rezultata: 42
Prikaži sve odgovore
 
Pretraga po pojmu