Pravnik savjetuje!
Dragi korisnici,

ako imate problema ili nedoumica vezanih uz poslovanje nekretninama, pretražite našu arhivu pitanja i odgovora. Imate mogućnost upisa ključne
riječi u tražilicu ili pretragu po pojmu.

Nadamo se da ćete pronaći ono što tražite.

Najčešći problem koji se javlja prilikom kupovine nekretnine je nedostatak "čistih papira"...

Molim Vas da mi odgovorite može li se osporiti darovni ugovor između majke i sinova koji postoji još od 1987. godine. Gruntovno je isti i proveden tada. Na koji način i kako se tada postupa, naime mi smo stranke kojima je zemlja i darovana?
Ugovor o darovanju može se pobijati iz općih razloga nevaljanosti ugovora, a isto tako može se i opozvati iz posebnih razloga koji vrijede samo za darovne ugovore (nezahvalnost daroprimca, osiromašenje darovatelja i sl.). Pretpostavljamo da ste u ovom pitanju pod „osporavati“ mislili i na mogućnost opoziva ugovora i na eventualnu nevaljanost.
U odnosu na posebne razloge opoziva darovanja prošli su rokovi u kojima se to moglo napraviti. No u odnosu na opće razloge nevaljanosti ugovora, važno je istaknuti da nevaljanost obuhvaća dvije kategorije: ništetni (ranije ništavi) i pobojni ugovori.
Ništetni ugovori protivni su Ustavu, prisilnim propisima ili moralu društva, ili imaju druge mane poput poslovne nesposobnosti stranaka, nesporazum prilikom izjave volja, nemogućnost, nedopuštenost i neodređenost predmeta obveze, odnosno nepostojanje propisane forme. Na ništetnost sud pazi po službenoj dužnosti i na nju se može pozivati svaka zainteresirana osoba, te to pravo na isticanje ništavosti ne zastarijeva. Dakle, u odnosu na ovakve nedostatke, rok za pobijanje nije protekao niti ikada može proteći.
Za razliku od ništetnih, ugovor je pobojan ako ga je sklopila strana ograničeno poslovno sposobna, kad je pri njegovom sklapanju bilo mana volje te kada zakon to određuje. Pobojni ugovori proizvode pravni učinak, ali ih zakonom određene osobe mogu pobijati. Rok za pobijanje je jedna godina od dana saznanja za razloga pobojnosti odnosno od prestanka prisile, odnosno najviše tri godine od dana sklapanja ugovora.
Dakle, rok za pobijanje predmetnog ugovora je prošao ukoliko se radi o pobojnom ugovoru, no ne i ukoliko se radi o ništetnom ugovoru.
Za utvrđivanje da li bi ugovor eventualno imao nedostatke koji bi ga učinili ništetnim preporučujemo Vam da se obratite odvjetniku, koji će ugovor detaljno pregledati i koji će na temelju utvrđenog odrediti eventualnu mogućnost pobijanja istog.
Kupio sam zemljište, prodavatelj je imao opunomoćenika koji je potpisao kupoprodajni ugovor. Međutim, vlasnik zemljišta je umro u međuvremenu. Sad mi treba potpis i ovjera anexa ugovora, prošlo je 6 mjeseci od sklapanja kupoprodajnog ugovora. Može li opunomoćenik potpisati budući sam čuo da punomoć vrijedi samo 6 mjeseci, a rok je prošao?
Punomoć nažalost vrijedi samo do smrti osobe koja ju je izdala, te je danom smrti prodavatelja ista prestala. To znači da Vam prijašnji opunomoćenik ne smije potpisati aneks kupoprodajnog ugovora, odnosno da njegov potpis nema pravnog značenja. Međutim, aneks Vam valjano mogu potpisati nasljednici prodavatelja. Ako ne znate tko su nasljednici, potrebno je da na sudu nadležnom po mjestu prebivališta za prodavatelja zatražite uvid u ostavinski predmet. Ako je predmet okončan, iz spisa trebate ishoditi ovjerenu presliku rješenja o nasljeđivanju s klauzulom pravomoćnosti i sklopiti predmetni aneks s nasljednicima iza prodavatelja. Ako predmet još nije okončan, potrebno je pričekati njegovo dovršenje, jer bez pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju nećete moći dokazati legitimitet osoba koje su Vam potpisale aneks.
<<Početna<Prethodna123456789
 
Pretražite arhivu pitanja
 
broj rezultata: 42
Prikaži sve odgovore
 
Pretraga po pojmu