Pravnik savjetuje!
Dragi korisnici,

ako imate problema ili nedoumica vezanih uz poslovanje nekretninama, pretražite našu arhivu pitanja i odgovora. Imate mogućnost upisa ključne
riječi u tražilicu ili pretragu po pojmu.

Nadamo se da ćete pronaći ono što tražite.

Najčešći problem koji se javlja prilikom kupovine nekretnine je nedostatak "čistih papira"...

Majka i ja smo kupile svaka po pola kuće prizemnice koju smo suprug i ja nadogradili i u tome potpuno sami financijski sudjelovali. Sada je to katnica s kompletno novim ulazom, stubištem, krovištem... Majka bi svoj dio prizemlja ostavila meni pa me zanima je li ugovor o dosmrtnom uzdržavanju dovoljan, te kako bi se dijelila ova kuća u slučaju da nema ugovora jer kuća nije etažirana. Može li brat tražiti onaj dio koji smo suprug i ja sami gradili? Puno hvala na odgovoru.
Ukoliko Vaša majka želi ostaviti cijeli svoj dio kuće Vama, najbolje rješenje bi zaista bilo potpisivanje Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju. Naime, ugovor o dosmrtnom uzdržavanju je prvenstveno povoljan za Vas jer Vi postajete vlasnikom odmah nakon potpisivanja ugovora, odnosno preciznije, u trenutku kada se temeljem ugovora o dosmrtnom uzdržavanju uknjižite u zemljišnim knjigama. To je bitna razlika naspram ugovora o doživotnom uzdržavanju kod kojeg se uzdržavatelj (Vi) upisuje kao vlasnik temeljem ugovora tek nakon smrti uzdržavane osobe (Vaša majka). Druga specifičnost ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, a što vrijedi i za ugovor o doživotnom uzdržavanju, je ta što ona imovina koja je navedena u ugovoru ne ulazi u ostavinu uzdržavane osobe. To znači da nužni nasljednici (u koje se prema zakonu zasigurno ubraja Vaš brat) ne bi mogli tražiti nužni dio onoga što je navedeno u ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju nakon smrti Vaše majke. U slučaju da ne sklopite ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, primjenjuju se odredbe o zakonskom nasljeđivanju. To znači da se cjelokupna imovina ostavitelja (Vaša majka) dijeli na nasljednike prvog nasljednog reda - bračni/izvanbračni drug i djeca - i to na jednake dijelove. Ukoliko ste Vi i Vaša majka zajednički kupile kuću na jednake dijelove i ako je to navedeno u ugovoru o kupoprodaji nekretnine, u slučaju da ne postoji ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, dio kuće koji pripada Vašoj majci bi naslijedili na jednake dijelove Vi i Vaš brat. Preciznije, svaki bi dobio ¼ suvlasničkog dijela kuće, tako da bi Vi u konačnici imali u suvlasništvu ¾ dijela, a Vaš brat ¼ dijela kuće. Obzirom da ne postoji pisani trag da ste Vi i Vaš suprug isključivi vlasnici gornje etaže koju ste sagradili, u slučaju da ne postoji ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, cijela bi se kuća gledala kao suvlasništvo između Vas i Vaše majke u jednakim dijelovima, uključujući gornju etažu koju ste sami sagradili. U tom slučaju bi Vaš brat mogao tražiti nužni dio od onog dijela kuće koji je pripadao majci, odnosno od ½ cijele kuće. Slijedom svega navedenog, savjetujem Vam da s majkom potpišete ugovor o dosmrtnom uzdržavanju kojim će Vama pripasti cijeli suvlasnički dio kuće u kojoj živite, kao najjednostavnije rješenje
Potreban mi je pravni savjet u vezi raskida dosmrtnog uzdržavanja kojeg sam sklopio s mojom kćerkom 2007., a s kojim sam joj dao stan kojeg je ona automatski uknjižila na svoje ime s time da me uzdržava do smrti te da mi obvezno daje tri obroka dnevno, zrači sobu, snosi sve moje bolničke troškove, daje 400 kn mjesečno za sitne potrebe i snosi sve troškove stanovanja (struja voda, telefon, televizija, čistoća, voda...). Inzistirao sam da se Ugovor raskida ukoliko to ona prema meni ne uradi, odnosno stavili smo posebnu klauzulu na Ugovoru ako to ne ispunjava prema meni - da se ugovor može osporiti, sporazumno ili tužbom. Od svega ugovorenog, ona prema meni ne ispunjava niti jedan od ovih uvjeta jer i tehnički ne može pošto živi i radi u Lošinju, a ja u Zadru, a njenom udajom to će se i nastaviti. Ujedno imam s njom i Ugovor o doživotnom uzdržavanju s kojim joj ostavljam svu naslijeđenu imovinu od pokojnog oca i majke te sve novce na banci koje imam. Kako se ne brine o meni, a imam pedeset svjedoka o tome i sve uplatnice što sam plaćam te sam idem po hranu ili mi drugi donose za što i plaćam molio bih vas da mi date savjet što mi je poduzeti da ta oba Ugovora pobijem.
Poštovani, Glavna je obveza davatelja uzdržavanja, odnosno u Vašem slučaju, Vaše kćeri, da do kraja života uzdržava primatelja uzdržavanja, u Vašem slučaju Vas. Kao i svaki drugi ugovor, tako se i ugovor o doživotnom uzdržavanju i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju mogu raskinuti. To je pogotovo moguće ukoliko druga strana ne ispunjava svoje obveze. Zakon o obveznim odnosima predviđa dva načina raskida ugovora o dosmrtnom uzdržavanju i ugovora o doživotnom uzdržavanju. Prvi je sporazumni raskid ugovora. To podrazumijeva da primatelj uzdržavanja i davatelj uzdržavanja potpišu sporazumni raskid pred javnim bilježnikom. Druga mogućnost je raskid ugovora putem suda i u tom slučaju bi Vi morali podignuti tužbe radi raskida oba ugovora protiv Vaše kćeri. U toj parnici morali bi dokazati da Vaša kćer nije ispunjavala svoje obveze iz ugovora, te bi se o tome morali očitovati i mogući svjedoci. Ako su Vaše tvrdnje zaista istinite, odnosno ako Vaša kćer čak ni ne živi u istom gradu, pretpostavljam da ne bi trebalo biti teško dokazati da nije ispunjavala svoje obveze iz ugovora. U slučaju uspjeha u parnici, ugovori će se raskinuti sudskom presudom. Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju omogućava da se davatelj uzdržavanja odmah uknjiži u zemljišnim knjigama kao vlasnik nekretnine, što je Vaša kćer i napravila. Zato je nakon raskida ugovora potrebno ponovno uknjižiti Vas kao vlasnika i to prijedlogom za uknjižbu prava vlasništva. Ugovor o doživotnom uzdržavanju omogućava da se taj ugovor zabilježi u zemljišnim knjigama, ali vi do kraja života ostajete vlasnik nekretnine. Iz Vašeg pitanja nije razvidno da li je Vaša kćer izvršila zabilježbu u zemljišnim knjigama. Ako jest, u slučaju raskida ugovora o doživotnom potrebno je tražiti i brisanje takve zabilježbe. Savjetujem Vam da se obratite odvjetniku kako bi se što brže i efikasnije razriješila Vaša situacija, odnosno raskinuli ugovori o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju.
Za vrijeme dugogodišnjeg braka doživjavala sam različite situacije nevjernosti muža.Zbog djeteta nismo pokrenuli rastavu. Tako smo 1996.g.sklopili sporazum prema kojem je moj suprug dužan uzdržavati mene i maloljetnu kćer.Pored toga smo u sporazumu izričito naveli da sve nekretnine koje glase na mene isključivo su vlasništvo naše kćerke ili pak mene osobno.Na mene glasi i sadašnja nekretnina (kuća). Sporazum su potpisali i dva svjedoka. Spada li nekretnina u bračnu stečevinu ili ne. Je li takav sporazum važeći obzirom da je donesen prije donošenja Obiteljskog zakona?
Kako je sporazum između Vas i supruga sklopljen još 1996. godine, primjenjuju se odredbe tada važećeg Zakona o braku i porodičnim odnosima. Prema tom propisu, bračni drugovi su mogli sporazumno raspolagati zajedničkom imovinom. Bračni drugovi su čak mogli odrediti da pojedinom bračnom drugu pripadnu pojedine stvari ili prava iz zajedničke imovine i to za vrijeme trajanja bračne zajednice (kao i nakon prestanka). Napominjem da je sporazum o takvoj diobi nekretnine bilo potrebno sklopili u pisanom obliku. Dakle, ukoliko ste sklopili sporazum sa suprugom u pisanom obliku, takav je sporazum valjan. Potpisivanjem takvog sporazuma, navedena nekretnina više nije dio zajedničke imovine (odnosno bračne stečevine, terminologijom danas važećeg Obiteljskog zakona) već je vaša vlastita imovina.
Moj otac ima kćerku iz prvog braka i zakonski je ona njegov nasljednik isto kao i ja. No ona nikada nije posjećivala oca niti na bilo koji drugi način brinula o njemu, osim nekoliko telefonskih razgovora godišnje. Napominjem da ju ja nikada nisam upoznala, meni je 50 godina. Iako smo otac i ja dugo godina pokušavali ostvariti normalan kontakt s njom, ona je to odbijala. Iz tog razloga moj otac želi svu svoju imovinu ostaviti isključivo meni jer se ja i brinem o njemu. Kako to učiniti, kako moju sestru isključiti iz nasljedstva, a da nema pravo na nužni dio?
Ukoliko Vaš otac želi isključivo Vama ostaviti svu imovinu, kao najbolje rješenje predlažemo sklapanje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju. Radi se o ugovoru kojim se davatelj uzdržavanja obvezuje uzdržavati primatelja uzdržavanja do njegove smrti, a primatelj uzdržavanja se obvezuje za života prenijeti svu ili dio svoje imovine. Takav ugovor je povoljan u Vašem slučaju obzirom da imovina prelazi u Vaše vlasništvo za vrijeme očeva života i ne ulazi u ostavinu, a da bi ga Vaša sestra pobila, morala bi podići tužbu za pobijanje, odnosno utvrđenje ništavim tog ugovora, što je u praksi jako teško. Pored navedenog, Vaš otac, može s Vama sklopiti i ugovor o doživotnom uzdržavanju, temeljem kojega ćete naslijediti svu njegovu imovinu u trenutku njegove smrti. Nadalje, iako je Vaša polusestra zakonski nasljednik iza Vašeg oca, prema odredbama Zakona o nasljeđivanju postoji mogućnost isključenja nasljednika koji ima pravo na nužni dio iz nasljedstva i to potpuno ili djelomično. Isključenjem nasljednik gubi nasljedno pravo u mjeri u kojoj je isključen, a prava ostalih osoba koje mogu naslijediti ostavitelja (dakle u ovom slučaju Vaša prava) određuju se kao da je isključeni nasljednik umro prije ostavitelja. Ostavitelj može isključiti iz nasljedstva nasljednika koji ima pravo na nužni dio ukoliko se on povredom neke zakonske ili moralne obveze koja proizlazi iz njegova obiteljskog odnosa s ostaviteljem teže ogriješio prema ostavitelju. Obzirom da iz odredaba samog Ustava RH proizlazi dužnost djece da se brinu za stare i nemoćne roditelje, takav odnos Vaše sestre prema ocu može se podvesti pod navedenu odredbu Zakona o nasljeđivanju. Napominjemo da je pretpostavka za isključenje nasljednika sastavljanje oporuke u kojoj se oporučitelj na izričit način mora očitovati o isključenju nekog od zakonskih nasljednika iz oporuke te navesti razlog za isključenje. Razlog za isključenje mora postojati u vrijeme oporučivanja. U slučaju takvog rješenja, postoji mogućnost da će Vaša sestra osporavati oporuku i da će se predmet uputiti u parnicu koja zna biti dugotrajan postupak.
Otac se nakon rastave od moje majke oženio (prije 50 godina) i živio u braku sa ženom koja ima dijete iz prvog braka, u kojem nemaju zajedničke djece. Ja sam odrastao kod bake i djeda (po majci). Kćerka žene mog oca otišla je živjeti u Ameriku (kod svojeg oca) pred 35 godina i zasnovala obitelj i danas tamo živi. Moj otac i njegova žena živjeli su sami. Otac je u 80 godini života umro u bolnici gdje sedam dana prije smrti, za vrijeme boravka u bolnici dan prije operativnog zahvata u općem lošem zravstvenom stanju, potpisuje ugovor o dosmrtnom uzdržavanju (otac i njegova žena) sa kćerkom od očeve žene kojim nekretnine (stan) i sva novčana sredstva ostavljaju (i moj otac i njegova žena) ženinoj kćeri (koja živi izvan Hrvatske). Obzirom na zdravstveno stanje mog oca i na datum potpisivanja tog ugovora opravdano sumnjam u valjanost ugovora kao i da se radi o volji mojeg oca. Budući sam s ocem, ja i moja obitelj, imao izuzetno dobre odnose brinući se i pomažući njemu i njegovoj supruzi smatram da je moj otac prevaren i okraden, a ja oštećen i okraden za ostavštinu svojeg oca koja mi kao sinu nasljedniku pripada. Molim za savjet i postupak, kako i na koji način ostvariti svoje nasljedno pravo? Otac mi je 2004. godine ugovorom o darivanju darovao nekretnine koje je naslijedio od svojih roditelja (djedovina) o čemu je žena mog oca upoznata i suglasna (od sklapanja darovnog ugovora 2004. godine do danas).
Ugovor o doživotnom uzdržavanju predstavlja dvostranoobvezatni ugovor, kojom se jedna strana (kćer očeve žene) obvezuje uzdržavati drugu osobu (Vašeg oca), a druga osoba se obvezuje dati određenu (ili sve) nekretnine. U slučaju da još traje ostavina potrebno je u ostavinskom postupku istaknuti kako bi sve nekretnine koje su bile u očevom vlasništvu trebale ući u ostavinu, nakon čega će Vas javni bilježnik vrlo vjerojatno uputiti u parnicu. U parnici je potrebno podići tužbu za utvrđenje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju ništavim, radi čega Vam preporučamo da se obratite stručnoj osobi, koja će obzirom na okolnosti, odabrati odgovarajući temelj za takav tužbeni zahtjev. Nadalje, nakon pokretanja te parnice, moguće je pred nadležnim sudom tražiti zabilježbu spora, koja će se vidjeti na zk izvatku za sporne nekretnine (što će otežati njezinu eventualnu prodaju). Također, potrebno je provjeriti da li je kćer žene Vašeg oca već pokrenula postupak uknjižbe prava vlasništva u svoju korist, a što se može provjeriti na zk odjelu suda na čijem se području nekretnina nalazi. U slučaju da je ostavinski postupak već dovršen, ili da Vas javni bilježnik ne uputi u parnicu, Vi ipak možete pred nadležnim sudom podići tužbu za utvrđenje tog ugovora ništavim, obzirom da to pravo nikada ne zastarijeva. U slučaju da Vi uspijete u parnici i da ugovor bude utvrđen kao ništav, sva imovina će ući u ostavinu i dijeliti se po zakonu. S tim u vezi, Vi i žena Vašeg oca (kao i njegova druga djeca ukoliko postoje) nasljeđujete Vašeg oca na jednake dijelove.
1234Sljedeća>Posljednja>>
 
Pretražite arhivu pitanja
 
broj rezultata: 18
Prikaži sve odgovore
 
Pretraga po pojmu